Zespół zintegrowanej opieki

Zespół Zintegrowanej Opieki (ZZO)

Sercem modelu jest zespół specjalistów z różnych dziedzin, którzy razem z młodą osobą realizują wspólny plan na drodze na do usamodzielniania się i zdrowienia. 

 

MŁODA OSOBA 

Młoda osoba jest ważną częścią zespołu, a jej potrzeby i aktualna sytuacja życiowa nadają kierunek wspólnym działaniom pomagającym w usamodzielnianiu i zdrowieniu.

 

LEKARZ POZ

Lekarz POZ przeprowadza pierwszą rozmowę z młodym pacjentem i wtajemnicza w działania Zespołu Zintegrowanej Opieki. W trakcie wizyty ustalony zostaje również termin spotkania  z Managerem Pacjenta. 

A kim on jest?

 

MANAGER PACJENTA

Manager pacjenta to psycholog, który towarzyszy młodemu pacjentowi na drodze do realizacji celów, wynikających z nakreślonej ścieżki leczenia. 

Rola tego członka zespoły polega na:

  • utrzymywaniu regularnego kontaktu z pacjentem, to właśnie z nim młoda osoba kontaktuje się najczęściej;
  • proponuje różne formy wsparcia, w tym także: Programy Na Tak 
  • monitoruje to, co dzieje się z młodym pacjentem w trakcie realizacji ścieżki leczenia i w razie potrzeb inicjuje wprowadzenie odpowiednich zmian

 

KONSULTANT PSYCHIATRA

Konsultant psychiatra uczestniczy w nakreślaniu odpowiedniej ścieżki leczenia, dostosowanej do potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej młodej osoby. Ponadto:

  • utrzymuje ciągły kontakt z managerem pacjenta 
  • zajmuje się farmakologią (jeśli zaistnieje potrzeba wprowadzenia leków)
  • dzieli się swoją wiedzą, przez co w istotny sposób wspomaga pracę całego zespołu

 

KONSULTANT DS. SPOŁECZNYCH 

Konsultant ds. społecznych udziela wsparcia tym, którzy znajdują się wokół młodego pacjenta, np. rodzinie. Jego działania skoncentrowane są wokół otoczenia młodej osoby, również w obszarach związanych z pracą czy edukacją.   

do góry