Zespół zintegrowanej opieki

Jak pracujemy

Ikona główna Proponowany przez nas sposób pracy opiera się na założeniach transdyscyplinarnego profesjonalizmu. Oznacza to, że, w przeciwieństwie do podejścia tradycyjnego, specjaliści nie zajmują się leczeniem pacjenta indywidualnie a wspólnie pracują nad jedną ścieżką leczenia i wsparcia pacjenta. Jest to kompleksowe i zintegrowane podejście.

Naszym celem jest takie prowadzenie pacjenta, aby dwa główne cele zostały osiągnięte. Jeden cel to kwestia poprawy samopoczucia pacjenta i ustąpienie bądź redukcja nasilenia negatywnych objawów, z którymi pacjent zgłasza się do modelu, np. objawy depresyjne, związane z lękiem, problemy ze snem. Drugi cel związany jest z usamodzielnianiem się. Z uwagi na grupę wiekową, do której skierowany jest model Sprawa Na TAK, jest to cel bardzo ważny. Wspólnie z pacjentem mobilizujemy siły, aby móc poradzić sobie w wymagającym środowisku edukacyjnym i uczelnianym, ze znalezieniem i utrzymaniem pracy oraz w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

 

Role członków zespołu

zespół

Nasz zespół to specjaliści z obszaru zdrowia psychicznego (psycholog i psychiatra) oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Gdy jest potrzeba, do zespołu zapraszamy kolejnego specjalistę - pracownika socjalnego, dzięki czemu jesteśmy w stanie zintegrować leczenie z potrzebami pacjenta w obszarze pomocy społecznej. Aby zespół mógł pracować efektywnie, każdy specjalista ma ściśle określoną rolę.

Psycholog, który jest jednocześnie Managerem Pacjenta, ma do odegrania w zespole bardzo ważną rolę. Jest to osoba, która jest w stałym i regularnym kontakcie z pacjentem i która towarzyszy pacjentowi na drodze do realizacji wspólnie ustalonych celów. Dzięki swoim umiejętnościom, może prowadzić psychoedukację oraz stosować różne formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Wywiązując się ze swojej roli jako Manager Pacjenta, psycholog ma również za zadanie monitorować efekty realizowanego planu leczenia oraz koordynować pracę pozostałych członków zespołu.

Psychiatra jest liderem merytorycznym zespołu. Żadna decyzja dotycząca ścieżki leczenia pacjenta nie jest ustalana bez jej udziału. Raz na tydzień omawia z Managerem Pacjenta wszystkich nowych pacjentów oraz tych, u których nie widać poprawy. W przypadku, gdy uzna że jest to konieczne, zaprasza pacjenta na wizytę bezpośrednią do siebie.

Lekarz POZ ma przede wszystkim za zadanie zidentyfikowanie osoby potrzebującej pomocy oraz skierowanie pacjenta do zespołu. Podczas wstępnej konsultacji przeprowadza podstawowy wywiad medyczny oraz prosi pacjenta o wykonanie przesiewowej samooceny objawów, które mogą wskazywać na jakieś problemy w obszarze zdrowia psychicznego. W trakcie wizyty ustalony zostaje pierwszy termin spotkania z Managerem Pacjenta. Lekarz, we współpracy z psychiatrą, również zarządza farmakoterapią pacjenta.

Pracownik socjalny pełni w naszym zespole rolę konsultanta społecznego. Jego głównym zadaniem jest identyfikowanie osób potrzebujących pomocy w swoim codziennym środowisku pracy oraz wspieranie tych pacjentów i ich rodzin, u których środowiskowe czynniki ryzyka (np. rodzina, szkoła, miejsce zatrudnienia) mogą w istotny sposób wpływać na proces zdrowienia i usamodzielniania się.

 

Narzędzia umożliwiające pracę w sposób zintegrowany

Rejestr PacjentaW XXI w. nowe technologie mogą i powinny ułatwiać pracę. Do kompleksowego świadczenia usług zespół wykorzystuje tzw. Rejestr Pacjenta. Rozwiązanie to stanowi platformę do sprawnej wymiany opinii, wspólnego ustalania właściwego procesu diagnostyczno-terapeutycznego, zarządzania wynikami badań w oparciu o kartotekę pacjenta i przede wszystkim szybkiego reagowania na zaistniałe problemy. Dzięki monitorowaniu postępów zespół może przekonać się na ile ich praca przynosi efekty. Pomocne są w tym zarówno uwagi specjalistów, jak i mierzalne wskaźniki liczbowe, które zapewniają solidną podstawę dla szacowania efektów udzielanej pomocy - na ile objawy negatywne ustępują oraz w jakim stopniu zachodzą pozytywne zmiany w życiu pacjenta.

 

Ścieżka wsparcia

InstrukcjaPrzede wszystkim skontaktuj się z nami.

Zadzwoń lub napisz do jednej z naszych trzech placówek i umów się na wstępną wizytę z lekarzem POZ, który wyjaśni Ci na czym polega praca naszego zespołu a także dokona wstępnego rozeznania co do natury i nasilenia Twoich problemów. Powołaj się na Sprawę Na TAK. Dane placówek współpracujących z nami (Centermed, Nova-Med, Salvita) znajdują się na dole strony.

 

Wizyta wstępna z lekarzem POZ.

Przed wizytą zastanów się w jakich obszarach związanych z Twoimi emocjami, zachowaniem czy przeżywaniem świata odczuwasz najwięcej problemów. Możesz skorzystać ze skali przesiewowej, która znajduje się TUTAJ.  Jeśli korzystasz lub korzystałeś(-aś) już ze wsparcia w zdrowiu psychicznym, przynieś związane z tym dokumenty (diagnozy, wypisy ze szpitala, zalecenia od specjalistów itp.). Na tej wizycie lekarz umówi Cię do Managera Pacjenta.

 

Konsultacje z Managerem Pacjenta.

Podczas 3-ch pierwszych spotkań z Managerem Pacjenta (MP) dużo się dzieje. Pierwsze spotkanie ma charakter bardziej formalno-organizacyjny. Dowiesz się na nim na czy polega praca zespołu, z jakiej metodologii korzystamy oraz czego możesz się spodziewać biorąc udział w projekcie. MP chętnie odpowie na Twoje pytania. Ponieważ jest to projekt dofinansowany, będzie też trochę formalności do wypełnienia. Jest to też czas decyzji, czy taka forma wsparcia odpowiada na Twoje potrzeby. Pamiętaj, że MP to psycholog, stąd na kolejnych spotkaniach możesz spodziewać się dużo pytań o Twoje objawy (ich nasilenie, jak długo trwają itp.), funkcjonowanie w rodzinie, środowisku społecznym. Innymi słowy, MP przeprowadzi z Tobą gruntowny wywiad, aby móc wstępnie rozpoznać problem i zaproponować Ci ścieżkę leczenia i wsparcia. Managerowie Pacjenta - Sylwetki 

 

Ustalenie ścieżki leczenia i kontraktowanie.

Ścieżka leczenia i wsparcia każdego pacjenta może wyglądać inaczej. Zależy to od wielu czynników. Są jednak rzeczy wspólne. Jedną z nich jest zakontraktowanie celu leczenia. Manager Pacjenta umawia się z pacjentem na cel i dopóki ten cel nie zostanie osiągnięty, pacjent znajduje się pod opieką zespołu. Są dwa rodzaje celu. Jeden to redukcja bądź zmniejszenie nasilenia objawów, z którym pacjent zgłosił się do modelu a drugi to cel związany z uzyskiwaniem poprawy w obszarach związanych ze szkołą, pracą czy relacjami.

 

Uzyskanie założonych celów.

Ostatnim etapem jest osiągnięcie założonych celów i zakończenie udziału w projekcie.

 

 

 

 


CENTERMED

NOVA-MED

SALVITA

Przychodnia Lekarza Rodzinnego

ul. Św. Marcin 58/64

tel. 61 665 66 30 lub 508 301 535

Rejestracja do lek. Ewy Michalskiej

www.centermed.pl

Przychodnia Lekarza Pierwszego Kontaktu

os. Bolesława Chrobrego 116

tel. 61 822 67 10

Rejestracja do lek. Joanny Wachowiak lub Małgorzaty Bodak

www.novamed.poznan.pl

Przychodnia Lekarza Rodzinnego

os. Lecha 120

tel. 61 877 84 01

Rejestracja do lek. Mirelli Stanek

www.salvita.poznan.pl

 

Managerowie Pacjenta - sylwetki

 

Managerowie PacjentaNasi Managerowie Pacjenta - kim są?

Ola i Piotr. Oboje przeszli intensywne szkolenie z metodologii Collaborative Care, na której w dużej mierze oparty jest sposób pracy zespołu zintegrowanej opieki Sprawy Na TAK. Jest to metodologia, która jest coraz bardziej powszechna w amerykańskim lecznictwie psychiatrycznym i odwołuje się m.in. do takich założeń, jak: ścisła współpraca zespołu realizującego jedną ścieżkę leczenia pacjenta, ukierunkowanie na cel w oparciu o mierzalne dane, proaktywna opieka nad pulą pacjentów oraz wykorzystanie opartych na dowodach naukowych form terapeutycznych.

Aleksandra Łyczywek - mgr psychologii na UAM w Poznaniu (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby). Obecnie uczestniczka zaawansowanego etapu szkolenia w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży , organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych oraz II Oddział Psychiatryczny oraz w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.


Piotr Przybylski  - mgr psychologii na UAM w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna oraz psychoterapia zaburzeń psychicznych). Posiada certyfikat "TA 101" w zakresie Analizy Transakcyjnej. Swoje umiejętności doskonali w Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej (4 rok), szkoleniu przygotowującym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty. Absolwent Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży klinicznych m. in. na Oddziale Chorób Afektywnych Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Poznaniu oraz pracując w stacjonarnym Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień „Wierzenica” pod Poznaniem.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń!

Piotr Przybylski 667 608 508
Aleksandra Łyczywek 667 608 308

Grafik MP

 

do góry