Ścieżka wsparcia dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej

InstrukcjaDrogi Pacjencie CenterMed-u, Novamed-u, Salvity! Serdecznie zapraszamy Cię do udziału w projekcie. Jeśli chcesz skorzystać z przygotowanych dla Ciebie form wsparcia - zapoznaj się z poniższą instrukcją. 

Przede wszystkim skontaktuj się z nami.

Zadzwoń lub napisz do jednej z naszych trzech placówek i umów się na wstępną wizytę z lekarzem POZ, który wyjaśni Ci na czym polega praca naszego zespołu a także dokona wstępnego rozeznania co do natury i nasilenia Twoich problemów. Powołaj się na Sprawę Na TAK. Dane placówek współpracujących z nami (Centermed, Nova-Med, Salvita) znajdują się na dole strony.

 

Wizyta wstępna z lekarzem POZ.

Przed wizytą zastanów się w jakich obszarach związanych z Twoimi emocjami, zachowaniem czy przeżywaniem świata odczuwasz najwięcej problemów. Możesz skorzystać ze skali przesiewowej, która znajduje się TUTAJ.  Jeśli korzystasz lub korzystałeś(-aś) już ze wsparcia w zdrowiu psychicznym, przynieś związane z tym dokumenty (diagnozy, wypisy ze szpitala, zalecenia od specjalistów itp.). Na tej wizycie lekarz umówi Cię do Managera Pacjenta.

 

Konsultacje z Managerem Pacjenta.

Podczas 3-ch pierwszych spotkań z Managerem Pacjenta (MP) dużo się dzieje. Pierwsze spotkanie ma charakter bardziej formalno-organizacyjny. Dowiesz się na nim na czy polega praca zespołu, z jakiej metodologii korzystamy oraz czego możesz się spodziewać biorąc udział w projekcie. MP chętnie odpowie na Twoje pytania. Ponieważ jest to projekt dofinansowany, będzie też trochę formalności do wypełnienia. Jest to też czas decyzji, czy taka forma wsparcia odpowiada na Twoje potrzeby. Pamiętaj, że MP to psycholog, stąd na kolejnych spotkaniach możesz spodziewać się dużo pytań o Twoje objawy (ich nasilenie, jak długo trwają itp.), funkcjonowanie w rodzinie, środowisku społecznym. Innymi słowy, MP przeprowadzi z Tobą gruntowny wywiad, aby móc wstępnie rozpoznać problem i zaproponować Ci ścieżkę leczenia i wsparcia. Managerowie Pacjenta - Sylwetki 

 

Ustalenie ścieżki leczenia i kontraktowanie.

Ścieżka leczenia i wsparcia każdego pacjenta może wyglądać inaczej. Zależy to od wielu czynników. Są jednak rzeczy wspólne. Jedną z nich jest zakontraktowanie celu leczenia. Manager Pacjenta umawia się z pacjentem na cel i dopóki ten cel nie zostanie osiągnięty, pacjent znajduje się pod opieką zespołu. Są dwa rodzaje celu. Jeden to redukcja bądź zmniejszenie nasilenia objawów, z którym pacjent zgłosił się do modelu a drugi to cel związany z uzyskiwaniem poprawy w obszarach związanych ze szkołą, pracą czy relacjami.

 

Uzyskanie założonych celów.

Ostatnim etapem jest osiągnięcie założonych celów i zakończenie udziału w projekcie.

do góry