Programy Na TAK

Programy Na Tak

Programy Na Tak to zajęcia grupowe: warsztaty, wykłady oraz grupy wsparcia.

Odbiorcami proponowanych form pomocy są młodzi ludzie, zmagający się z problemami natury psychicznej oraz ich otoczenie: bliscy, profesjonaliści, osoby związane z obszarem pracy i edukacji. W zależności od typu programu, zajęcia mogą mieć charakter psychoedukacyjny, informacyjny lub wspierający, a ich celem jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i pomocy w radzeniu sobie z problemami natury psychicznej.

Programy Na Tak prowadzone są przez specjalistów oraz Ekspertów przez doświadczenie, którzy dzieląc się własną historią i przeżyciami, w istotny sposób wspomagają proces zdrowienia i usamodzielniania młodych osób.

Młodzi ludzie

Programy Na Tak dla młodych ludzi

Chcesz zapisać się na zajęcia? Porozmawiaj ze swoim Managerem Pacjenta.

1. Warsztaty psychoedukacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 •  pomoc młodym ludziom z zaburzeniem psychicznym w adaptacji do nowej sytuacji, niezależnie od etapu leczenia;
 • stwarzanie okazji do rozwoju osobistego poprzez poszerzanie samoświadomości i refleksję nad własnym procesem radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej.

NOWA EDYCJA!

16.01.2020 - 19.03.2020 (czwartki), godz. 18.00 - 20.00

Terminy: 16.01, 23.01, 30.01, 6.02, 13.02, 20.02, 27.02 (spotkanie wyjątkowo przesunięte na godziny 17.00 - 19.00), 5.03, 12.03, 19.03

CELE:

 • dostarczanie wiedzy nt. biologicznych podstaw zaburzeń psychicznych, stadiów radzenia sobie z chorobą, uzależnieniach, podstawach opiekowania się sobą;
 • poszerzanie świadomości na temat tego jak dane zaburzenie psychiczne wpływa na funkcjonowanie fizyczne, poznawcze, emocjonalne, interpersonalne, społeczne, zawodowe/szkolne;
 • wzbudzanie refleksji odnośnie własnych strategii radzenia sobie w sytuacji napięcia związanego z własnym stanem zdrowia;
 • informowanie o dostępnych ścieżkach leczenia;
 • budowanie indywidualnego planu zapobiegania nawrotom.

Minione edycje:

  Cykl 1, terminy:  8.10, 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 3.12, 10.12


2. Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kontynuacja grupy wsparcia przewidziana na marzec. Więcej szczegółów pojawi się wkrótce!

NOWA EDYCJA!

4.11.2019 (poniedziałki 18.00 - 20.00) GRUPA OTWARTA

Terminy:  4.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12, 23.12, 13.01, 17.02

MISJA:

 • emocjonalne wsparcie dla młodych osób w kryzysie z powodu zaburzenia psychicznego;
 • uczenie się poprzez wymianę doświadczeń i informacji;
 • budowanie sieci wsparcia społecznego, działającej poza kręgiem grupy wsparcia.

CELE:

 • wzajemne wspomaganie się w przezwyciężaniu trudności;
 • zdobywanie nowych wiadomości o osobistych sytuacjach problemowych;
 • znajdowanie innych niż dotychczasowe form obchodzenia się z problemami;
 • przezwyciężanie społecznej izolacji i redukowanie obaw związanych z uczestniczeniem w życiu społecznym;
 • rozwijanie wspólnych aktywności;
 • nauczenie się efektywnej współpracy z profesjonalistami (np. z lekarzami);
 • sformułowanie nowych celów i perspektyw życiowych;
 • wzajemnie wspieranie się w dochodzeniu swoich praw;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych trudności oraz nabywanie zdolności ich przezwyciężania lub radzenia sobie z wiążącymi się z nimi emocjami i napięciem.

Minione edycje:

terminy: 13.05.2019 - 17.06.2019 - godz. 17.45 - 19.45

               13.05, 20.05, 27.05, 3.06, 10.06, 17.06


3. Wchodzenie w dorosłość

harmonogram wkrótce

MISJA:

 • aktywizacja zawodowa  nastolatków i młodych dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

CELE:

 • stwarzanie możliwości nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą, u którego można zorganizować praktyki czy staż; 
 • zapoznanie się z rynkiem pracy i wymaganiami, jakie stawia przed młodym dorosłym;
 • kształtowanie umiejętności miękkich przydatnych podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą;
 • zwiększenie kompetencji oraz wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, budowania adekwatnego obrazu siebie, komunikacji, asertywności czy umiejętności pracy w grupie;
 • budowanie gotowości na zmianę, motywowanie do zmiany.

Bliscy

Temat: Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich

//

data szkolenia

miejsce szkolenia

NOWA EDYCJA

 

Misja:

 • emocjonalne wsparcie dla rodzin w kryzysie;
 • uczenie się poprzez wymianę doświadczeń i informacji;
 • budowanie sieci wsparcia społecznego, działającej poza kręgiem grupy wsparcia.

Cele:

 • wzajemne wspomaganie się w przezwyciężaniu trudności;
 • zdobywanie nowych wiadomości o osobistych sytuacjach problemowych;
 • znajdowanie innych niż dotychczasowe form obchodzenia się z problemami;
 • przezwyciężanie społecznej izolacji i redukowanie obaw związanych z uczestniczeniem w życiu społecznym;
 • rozwijanie wspólnych aktywności;
 • nauczenie się efektywnej współpracy z profesjonalistami (np. z lekarzami);
 • sformułowanie nowych celów i perspektyw życiowych;
 • wzajemnie wspieranie się w dochodzeniu swoich praw;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych trudności oraz nabywanie zdolności ich przezwyciężania lub radzenia sobie z wiążącymi się z nimi emocjami i napięciem.

Minione edycje: 

Terminy: 15.05, 22.05, 28.05, 6.05, 12.06, 19.06

   

Temat: Warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin i bliskich

/Początek zajęć/

data szkolenia

czw., 19/09/2019 18:00

miejsce szkolenia

NOWA EDYCJA

15.01.2020 - 18.03.2020 (środy) godz. 18.00 - 20.00

Terminy: 15.01, 22.01, 29.01, 5.02, 12.02, 19.02, 26.02, 4.03, 11.03, 18.03

Misja:

 • polepszanie dobrostanu rodzin w kryzysie z powodu choroby bądź zaburzenia, na które cierpi młoda osoba poprzez wsparcie emocjonalne i informacyjne (psychoedukacja);
 • wzmacnianie kompetencji i dostarczanie wiedzy pomagającej w radzeniu sobie z trudnościami wychowywania i wspierania młodej osoby z zaburzeniem psychicznym; pomoc w zaspokajaniu ich specyficznych potrzeb przy zachowaniu równowagi w życiu rodzinnym.

Cele:

 • dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • biomedycznych aspektów genezy i leczenia zaburzeń psychicznych;
 • wpływu zaburzeń psychicznych na funkcjonowanie pacjentów;
 • sposobów radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w sytuacji choroby bliskiego członka rodziny;
 • sposobów radzenia sobie z kryzysem rodzinnym;
 • przywracanie równowagi w życiu rodzinnym;
 • zdolności utrzymania równowagi pomiędzy dbaniem o siebie i swój dobrostan a troską o cierpiącego na zaburzenie psychiczne członka rodziny;
 • umiejętności komunikowania się z młodym człowiekiem i rozwiązywania bieżących trudności
 • w relacjach z nim;
 • wzmacnianie empatii i rozumiejącej postawy względem młodych osób cierpiących na zaburzenia lub choroby psychiczne; polepszanie relacji z nimi, wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • budowanie pozarodzinnej sieci wsparcia społecznego poprzez kontakt z osobami w podobnej sytuacji;
 • promowanie aktywnej postawy względem zmieniania systemu opieki zdrowotnej;
 • opcjonalnie: tworzenie nowych inicjatyw mających na celu polepszanie sytuacji rodzin objętych programem.

 

Minione edycje:

Cykl 1, terminy: 16.04, 23.04, 7.05, 14.05, 21.05, 28.05, 4.06, 11.06, 9.07

Cykl 2, terminy: 19.09, 26.09, 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11

 

 

Szkoła

Temat: Prezentacja dla środowiska EDUKACJI 

/dla szkół i uczelni/

data szkolenia

miejsce szkolenia

MISJA:

 • kształtowanie rozumiejącej i empatycznej postawy względem młodych osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz względem ich rodzin;
 • psychoedukacja;
 • wsparcie emocjonalne pracowników oświaty, dla których kontakt z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne może wzbudzać dystres i niepokój;
 • budowanie współpracy z rodzinami nastolatków.

CELE:

 • psychoedukacja w zakresie:
 • rozpoznawania wczesnych oznak zaburzeń psychicznych i uruchamianie ścieżek szybkiego reagowania;
 • wypracowanie sposobu postępowania w zakresie:
 • zapobiegania wypadnięciu z systemu edukacji młodych osób; 
 • ułatwiania powrotu do szkoły po hospitalizacji lub innych nieobecnościach spowodowanych stanem zdrowia;
 • wzmacnianie umiejętności komunikacji z nastolatkami i ich rodzinami w potrzebie.

Praca

Temat: Prezentacja dla środowiska PRACY

/oraz innych osób ze środowiska pracy/

data szkolenia

miejsce szkolenia

MISJA:

 • utworzenie miejsca pracy przyjaznego dla osób zmagających się z problemami natury psychicznej;
 • budowanie współpracy z ośrodkami wspierającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi, z ich rodzinami bliskimi/opiekunami oraz specjalistami systemu opieki czy doradcami zawodowymi.

CELE:

 • kształtowanie rozumiejącej i empatycznej postawy względem pracowników cierpiących na zaburzenia psychiczne; ma to sprzyjać utrzymaniu się na rynku pracy w sytuacji leczenia i po jego zakończeniu;
 • psychoedukacja – wsparcie informacyjne dla pracodawców i innych osób ze środowiska pracy osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne;
 • emocjonalne wsparcie pracodawców, dla których kontakt z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne może wzbudzać dystres i niepokój;
 • uświadomienie i uwrażliwienie pracodawców na specyficzne problemy, z jakimi borykają się w pracy osoby z określonymi zaburzeniami psychicznymi;
 • psychoedukacja w zakresie rozpoznawania wczesnych oznak zaburzeń psychicznych i reagowania na nie w taki sposób, aby minimalizować ryzyko utraty pracy;
 • ułatwienie powrotu do pracy po okresie hospitalizacji lub innej formy leczenia wiążącej się
 • z wyłączeniem z pracy;
 • modyfikacja obowiązków zawodowych w zakresie pozwalającym zaadaptować się do pracy po przerwie z powodu leczenia.
Zapisy są niedostępne

Temat: Warsztaty psychoedukacyjne dla grup zawodowych

//

data szkolenia

miejsce szkolenia

MISJA:

 •  

CELE:

 •  
Zapisy są niedostępne

Temat: Prezentacja dla grup zawodowych

//

data szkolenia

miejsce szkolenia

MISJA:

 •  

CELE:

 •  
Zapisy są niedostępne

Profesjonaliści

Temat: Warsztaty i prezentacja dla osób pracujących na rzecz młodych ludzi z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia

//

data szkolenia

wt., 14/01/2020 09:00

miejsce szkolenia

NOWA EDYCJA

Kolejne zajęcia w ramach Warsztatów dla Profesjonalistów ruszą 14.01.2020.

Terminy spotkań: 14.01, 21.01, 11.02, 25.02, 3.03

MISJA:

 • ukazywanie profesjonalistom z obszaru zdrowia psychicznego unikalnej perspektywy jednostek żyjących z zaburzeniem psychicznym i ich rodzin w celu docenienia konieczności jej uwzględniania w planowaniu rozwiązywania wynikających z zaburzenia kryzysów w różnych sferach życia; 
 • wzmacnianie kompetencji zawodowych w zakresie:
 • empatycznego rozumienia codziennych wyzwań młodych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;
 • doceniania wagi angażowania młodych i- jeśli jest to zasadne -  ich bliskich we wszystkie aspekty procesu leczenia.

CELE:

 • dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • biomedycznych aspektów genezy i leczenia zaburzeń psychicznych;
 • rozumienia realiów życia z zaburzeniem psychicznym i ich wpływu na poszczególne sfery funkcjonowania biopsychospołecznego młodej osoby na danym etapie rozwojowym oraz na funkcjonowanie jej rodziny;
 • zwiększenie wrażliwości na trudności doświadczane przez młode osoby I ich bliskich podczas poszukiwania pomocy; 
 • rozpoznanie roli profesjonalisty w obszarze zdrowia psychicznego w indywidualnej ścieżce zdrowienia i rozwiązywania kryzysów rodzinnych
 • umiejętności komunikowania się z młodym człowiekiem i jego rodziną oraz motywowania ich do skorzystania z adekwatnych form wsparcia; 
 • tworzenie planów rozwiązywania kryzysów i zapobiegania im;
 • wzmacnianie empatii i rozumiejącej postawy względem młodych osób cierpiących na zaburzenia l psychiczne i ich rodzin;

Minione edycje:

Cykl 1: luty - marzec 2019

do góry