Eksperci przez doświadczenie

KIM SĄ EKSPERCI PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Ekspertami przez doświadczenie są osoby, które zmagały się z problemami natury psychicznej lub wszyscy, którzy towarzyszyli tym osobom w różnych sferach życia, czyli:

 • bliscy (rodzice, rodzeństwo, partnerzy, przyjaciele, znajomi);
 • pracodawcy/współpracownicy;
 • osoby, które na co dzień pracują z młodzieżą/młodymi dorosłymi (np. nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej, wykładowcy, doradcy zawodowi, kuratorzy sądowi).

Eksperci przez doświadczenie współprowadzą razem ze specjalistami zajęcia grupowe, które kierowane są do różnych odbiorców: młodych osób w wieku 15 do 29 lat oraz ich otoczenia, np. warsztaty dla bliskich, prezentacja dla pracodawców czy też prezentacja dla oświaty
i profesjonalistów. W zależności od typu programu zajęcia mogą mieć charakter psychoedukacyjny, informacyjny lub wspierający, a ich celem jest dostarczanie wiedzy, umiejętności i pomocy w radzeniu sobie z problemami natury psychicznej oraz osobom które towarzyszą im w codziennym funkcjonowaniu.

Eksperci przez doświadczenie, prowadząc razem ze specjalistami Programy Na Tak: warsztaty, wykłady i grupy wsparcia, dzielą się własną historią i przeżyciami, w istotny sposób wspomagając proces zdrowienia i usamodzielniania młodych osób. 

JAK ZOSTAĆ EKSPERTEM

Przeszedłeś własny kryzys, wyszedłeś na prostą, wiesz że stać Cię na wiele. Teraz masz szansę pomóc innym, podzielić się własnym doświadczeniem i przeżyciami. Zobacz jak łatwo w kilku krokach zostać częścią zespołu modelu "Sprawy na TAK".

1 Dobre chęci

Dobre chęci

Chcesz dołączyć do grupy naszych ekspertów przez doświadczenie??

2 Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

FORMULARZ
3 Kontakt

Kontakt

Skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy Cię na rozmowę.

4 Spotkanie

Spotkanie

Opowiemy o nas, Ty opowiesz nam o sobie.

5 Szkolenie

Szkolenie

Spokojnie, to nic trudnego.

6 Gratulacje

Gratulacje

Jesteś już członkiem zespołu Ekspertów przez doświadczenie!

SZKOLENIA DLA EKSPERTÓW

Zanim Eksperci przez doświadczenie rozpoczną współprowadzenie zajęć, przechodzą odpowiednie szkolenie, podczas którego otrzymają odpowiednią wiedzę i nabędą przydatne umiejętności. 

Do udziału w szkoleniu zaproszone zostaną osoby, które odbyły rozmowę
z koordynatorem/trenerem, której celem jest poznanie motywacji i gotowości do udziału
w szkoleniu oraz późniejszej aktywności związanej ze współprowadzeniem zajęć.

Zarówno podczas szkolenia, jak i w trakcie prowadzenia zajęć, Eksperci otrzymają wsparcie
i opiekę merytoryczną ze strony koordynatora oraz trenera.

Programy Na Tak:

 • Warsztaty dla młodych 
 • Grupy wsparcia dla młodych dorosłych 
 • Program przygotowujący młodą osobę do pracy (6.04, 27.04 2019 r.)  
 • Warsztaty dla bliskich (9.03,16.03, 23.03 2019 r.)
 • Grupa wparcia dla bliskich 
 • Prezentacja dla środowiska pracy (6.04, 27.04 2019 r.)
 • Prezentacja dla środowiska edukacji (2.03.2019 r.) 
 • Warsztaty i prezentacja dla profesjonalistów

Terminy szkoleń znajdziecie tutaj:  http://ciszum.pl/programy-na-tak/

KORZYŚCI

 • udział w innowacyjnym udział w innowacyjnym i ważnym społecznie projekcie;
 • nabycie nowych kompetencji oraz wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego;
 • zwiększenie własnych umiejętności związanych z trudnościami pojawiającymi się
  w codziennym życiu;
 • regularne spotkania grupy Ekspertów przez doświadczenie;
 • wsparcie merytoryczne oraz opieka koordynatora;
 • kształtowanie umiejętności miękkich przydatnych w codziennym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym;
 • określona ścieżka rozwoju, możliwość zdobycia uprawnień trenerskich, samodzielnego prowadzenia szkoleń;
 • certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, współprowadzenie zajęć, itp.
 • pomóc innym ludziom.
do góry